Individueel beelddenkonderzoek

Herkent u veel kenmerken van beelddenken bij uw kind en wilt u weten of de leerproblemen hieruit voortkomen? Door het uitvoeren van een individueel beelddenkonderzoek kan Ontwikkeling in beeld vaststellen of uw kind een beelddenker is. Voor het werken met het wereldspel heb je een licentie nodig. Deze heb ik verkregen na het goed afronden van een specialistische cursus via het Instituut Kind in beeld. (www.kindinbeeld.nl)

Door vroegtijdig beelddenken te signaleren, kan er direct hulp worden geboden. Dit voorkomt verdere frustratie. Leer samen met uw kind gebruik te maken van de juiste leeringangen van uw kind.

Naast een intake, neemt het onderzoek met uw kind ruim 2 uur in beslag. Vervolgens verwerkt Ontwikkeling in beeld alle uitslagen van het onderzoek in een verslag. Het verslag wordt besproken met de ouder(s)/ verzorger(s). Het is gebruikelijk dat ouders/ verzorgers zelf de leraren/ docenten informeren van de uitslag van het onderzoek indien de uitslag relevant is voor school.

Wat houdt het onderzoek in?

 • Het wereldspel, dit geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is en hoe uw kind op dit moment zichzelf en de wereld om zich heen ziet. Het geeft een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind;
 • Het pedagogisch/ didactisch onderzoek, dit geeft inzicht in het denk- en leerniveau van uw kind;

Dit onderzoek bestaat uit:

 • Technisch lezen: Brus-één-minuut-test en Klepel leestest;
 • Letterkennis: Alle 36 letters en klanken snel benoemen;
 • Tekstbegrip: hardop lezen van een tekst en vragen beantwoorden over een tekst;
 • Spelling: Woorddictee;
 • Schrijven: Verhaal schrijven;
 • Rekenen: Ojemann rekentest;
 • Geheugen: Geheugentest van Vester;
 • Ruimtelijk inzicht: Non-verbale intelligentie test.
 • Een fixatie disparatie onderzoek, hierbij wordt gecheckt of de ogen goed samenwerken;
 • Leerstijlen: De meervoudige intelligentie theorie van Howard Gardner;
 • Een compleet schriftelijk verslag inclusief tips en adviezen.

Het bovenstaande onderzoek wordt doorgaans afgenomen bij kinderen van 6 tot 16 jaar.

Ook is er een kleuteronderzoek om te kijken of uw kind al schoolrijp is. Het kleuteronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het wereldspel, dit geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is en hoe uw kind op dit moment zichzelf en de wereld om zich heen ziet. Het geeft een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind;
 • Het pedagogisch/ didactisch onderzoek, dit geeft inzicht in het denk- en leerniveau van uw kind;

Dit onderzoek bestaat uit:

 • Kleurenkennis;
 • Rekenvoorwaarden;
 • Schrijfvoorwaarden;
 • Leesvoorwaarden;
 • Geheugen: Geheugentest van Vester;
 • Een fixatie disparatie onderzoek, hierbij wordt gecheckt of de ogen goed samenwerken;
 • Een compleet schriftelijk verslag inclusief tips en adviezen.

Beide onderzoeken worden zonder bijzijn van een ouder of begeleider afgenomen.

De kosten van de beide onderzoeken vindt u onder het kopje “Tarieven”.