Leren leren

De “LEREN LEREN” methode is een onderwijsondersteunende methode. Het is een handig hulpmiddel om de lesstof visueel te maken. Leren gaat hierdoor makkelijker, het wordt leuker en effectiever. Dit geeft het kind meer zelfvertrouwen.

Deze gestructureerde, visuele manier van leren sluit aan op alle reguliere lesmethodes binnen het onderwijs. Het is met name geschikt voor kinderen:

 • Met concentratieproblemen;
 • Met faalangst;
 • Die onder hun niveau presteren;
 • Met leerachterstanden;
 • Waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit”;
 • Die moeite hebben met automatiseren;
 • Die moeite hebben met structuur en organisatie;
 • Die zich laten afleiden door anderen;
 • Met dyslexie;
 • Met AD(H)D;
 • Met motivatieproblemen.

Binnen Ontwikkeling in beeld worden er verschillende trainingen verzorgd voor scholieren van het basis- en voorgezet onderwijs.

Deze trainingen geven:

 • Inzicht in de eigen leerstijl, persoonlijke kwaliteiten en talenten;
 • Direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie;
 • Hulp bij het begrijpen van teksten met behulp van de “kleurmethode”. Veel kinderen hebben moeite met lezen en taal. Ook het begrijpen van teksten en het leggen van verbanden kan moeilijk zijn. Dit is erg belangrijk bij het leren en lezen. De training leert om de kleurmethode te gebruiken. Hierdoor leren kinderen structuur van teksten, waardoor zij houvast   krijgen en zekerder van zichzelf worden;
 • Een methode voor het omzetten van teksten naar beeld is het maken van een “conceptmap”. Door het maken van een conceptmap kan informatie beter in het geheugen worden opgeslagen en ontstaat er overzicht. Het leren gaat sneller op deze manier en hierdoor ontwikkelt het kind meer zelfvertrouwen;
 • Ondersteuning bij het organiseren van werkstukken en verslagen.

Met behulp van een conceptmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er een overzicht ontstaat, kan er gericht gezocht worden naar informatie en ontstaat er structuur.

Er zijn 2 manieren om de training te volgen:

 • Een groepstraining;
 • Een individueel coaching traject.

Een groepstraining:

Voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar is er een programma van 8 bijeenkomsten van 75 minuten. Er is een programma van 5 bijeenkomsten van 60 minuten voor leerlingen in groep 8 of 1e klas voortgezet onderwijs. En voor leerlingen in het voorgezet onderwijs is er een training van 6 uur (1 zaterdag)

 • Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 5 leerlingen voor optimale aandacht voor iedereen;
 • De training sluit aan bij alle reguliere lesmethodes;
 • Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van een werkboek. Dit werkboek wordt als handleiding gebruikt en staat vol oefeningen, testen, tips en trucs.

Een individueel coaching traject:

Tijdens het individuele coaching traject wordt naar aanleiding van het intakegesprek gericht gewerkt vanuit de hulpvraag van het kind. Een individueel coaching traject bestaat uit bijeenkomsten van 1 uur per keer. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de hulpvraag.

Voor de kosten van de verschillende trainingen wil ik u verwijzen naar het kopje “Tarieven”.