Wat is beelddenken?

Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces waarbij zintuigelijke informatie gelijktijdig wordt verwerkt. Het kan omschreven worden als ruimtelijk denken: het denken in beelden en gebeurtenissen. In het onderwijs wordt informatie veel al middels taal aangeboden. Gestructureerd, in kleine stapjes met het accent op verschillen. Beelddenkers willen juist overzicht. Ze werken vanuit het geheel en letten op overeenkomsten.

Informatie komt tegelijkertijd binnen, hierdoor overzien beelddenkers het geheel en komen ze snel tot een oplossing. Echter het goed onder woorden brengen van die oplossing is weer een uitdaging. Het is voor beelddenkers moeilijk om het beeld om te zetten in taal. Hierdoor lijken beelddenkers traag te reageren, terwijl ze in hun hoofd de oplossing al wel weten.