Wereldspel

Bij de intake van kinderen maakt Ontwikkeling in beeld vaak gebruik van het wereldspel. Het wereldspel is een non-verbaal onderzoekinstrument. Dit betekent dat het kind niets hoeft te zeggen. Dit is erg fijn voor kinderen die niet talig zijn, zoals beelddenkers, dyslectische kinderen, kinderen die de Nederlandse taal niet tot nauwelijks beheersen. Het wereldspel bestaat voornamelijk uit houten voorwerpen, waarmee een dorp kan worden gebouwd.

Door middel van het bouwen van een dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan Ontwikkeling in beeld signaleren of er sprake is van beelddenken.

Daarnaast geeft het wereldspel een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.